Een netwerk door en voor Brunssum: Business in Brunssum (BIB)

Business in Brunssum (BIB) is een actief ondernemersnetwerk in Brunssum opgericht in 1988. Het netwerk heeft als doel om de verbinding en samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en samenleving te vergroten. Dit lukt BIB aardig! De club heeft circa 100 leden, waaronder al lang gevestigde bedrijven, maar ook nieuwe jonge startende ondernemers uit Brunssum. Het netwerk biedt de mogelijkheid om, vooral in een informele en prettige sfeer, met elkaar in contact te komen. Om meer te weten te komen over BIB zitten wij aan tafel met Maurice Daemen, sinds 2022 voorzitter van Business in Brunssum.


Maurice Daemen heeft zelf sinds 2010 een eigen onderneming in Brunssum: ontwerp- en adviesbureau M3D. Toen in 2008/2009 de bouwsector te maken kreeg met een crisis besloot Maurice om zijn eigen kansen in de architectuurbranche te verzilveren en voor zichzelf te beginnen. “De vrijheid als ondernemer, mijn eigen ding kunnen doen, leuke projecten realiseren vanaf eerste ontwerp tot en met oplevering en mensen helpen met lastige vastgoed-gerelateerde vraagstukken. Of het nu wonen, zorg, onderwijs, retail of transformatievraagstukken betreft, er zijn altijd kansen en uitdagingen waaraan ik mijn bijdrage wil leveren.”

BIB _ Maurice Daemen Bernice Israel

De perfecte plek

Brunssum vindt Maurice de perfecte plek voor zijn onderneming. “Ik woon al meer dan 30 jaar in Brunssum en ik heb hier mijn gezin, mijn netwerk en werkgebied opgebouwd. Brunssum en de omgeving is groot genoeg om projecten te vinden, te realiseren en kansen te bieden aan de volgende generaties. Ik vind het vooral voldoening geven om iets toe te voegen aan mijn eigen werk- en leefomgeving." Zijn drijfveren om iets voor zijn omgeving te betekenen hebben ertoe geleid dat Maurice zich een aantal jaren geleden aansloot bij Business in Brunssum. “Alleen ga je vaak sneller, maar samen kom je verder”.

Uitgegroeid tot een groot netwerk

BIB is een netwerk voor en door ondernemers in Brunssum en is ontstaan in 1988 onder de naam ‘Kontaktgroep Industrie en Dienstverlening Brunssum’. Het is begonnen als een club van mensen die iets voor elkaar willen betekenen. Contacten tussen bedrijven in de industrie en dienstverlening leggen en contacten onderhouden met de overheid. In 1994 kreeg het netwerk een officiële status. Inmiddels is BIB uitgegroeid tot een netwerk van ondernemers uit verschillende branches zoals industrie, dienstverlening en retail. Door laagdrempelig en toegankelijk te zijn voor nieuwe ondernemers groeit het ledenaantal door. Zo sluiten startende en gevestigde ondernemers zich bij BIB aan waardoor ook de continuïteit van het netwerk gewaarborgd wordt. Jong en oud; een gemêleerde groep mensen waardoor de inbreng binnen het netwerk dynamisch is. Ondernemers “leren” van elkaar in een prettige sfeer.


Informeel en informatief

Maurice Daemen is sinds 2015 actief als bestuurslid bij BIB en zet zich in voor de toekomst. “Samen wilden we in 2015 de club moderniseren en nieuwe leden trekken”. De naam ‘KIDB’ dekte niet meer de lading en daarom is er gekozen voor een nieuwe naam, omdat het netwerk er is voor alle ondernemers in alle categorieën.” BIB biedt ondernemers de mogelijkheid om in een informele en prettige sfeer met elkaar in contact te komen en nuttige contacten op te doen. Daarnaast heeft BIB ook een informatieve kant. Zo worden er bijeenkomsten georganiseerd waarbij gastsprekers de ondernemers  kunnen informeren over onderwerpen die voor hen relevant zijn. Denk bijvoorbeeld aan veranderde regelgeving, cybersecurity etcetera. Ook gaan ze op bezoek bij collega-ondernemers om te zien waar zij zich mee bezig houden en vaak levert dat inspirerende samenwerkingen op. Daarnaast wordt er samengewerkt met andere netwerken in de regio en instanties in Brunssum om het ondernemersklimaat in de stad te verbeteren en nieuw ondernemerschap naar Brunssum te trekken.

Commissies voor Brunssum

In 2015 heeft Business in Brunssum werkcommissies in het leven te geroepen. Er zijn nu verschillende commissies actief zoals een bedrijven terreinen commissie voor ondernemers op de verschillende bedrijventerreinen van Brunssum, een retail commissie voor ondernemers in Brunssum-Centrum, Treebeek en Brunssum-Noord, en een PR- en marketingcommissie voor het organiseren van uitstapjes, borrels en events, maar ook voor de ontwikkeling van websites, een digitaal ondernemersplatform en een nog te ontwikkelen ondernemersfonds ten behoeve van eigen initiatieven. Als laatste overweegt BIB een Leisure commissie te starten om alles wat met de vrijetijdseconomie en toerisme, een belangrijke nieuwe economische drager in de regio, te maken heeft aandacht te geven. 

Door elkaar, voor elkaar

Het vernieuwen van bedrijventerreinen, het terugdringen van leegstand in de winkelstraten, het transformeren van vrijgekomen gebieden naar nieuwe woon- en werkgebieden, het aantrekken van nieuwe ondernemers, het communiceren met betrokken stakeholders en het behartigen van het belang van de ondernemers: het zijn allemaal werkgebieden waar BIB zich gevraagd en ongevraagd mee bezighouden. Door georganiseerd te zijn worden ondernemers serieus genomen, wordt de stem van de ondernemer gehoord en worden klachten en suggesties ter hand genomen. Maurice: “Door elkaar en voor elkaar! Zo creëer je draagkracht en verbinding en zorg je samen voor de verbetering van het ondernemersklimaat maar ook het leefklimaat van de Brunssumse burger. Zonder samenwerking kom je niet verder!”

Aanmelden voor BIB?
Ben je als (nieuwe) ondernemer  geïnteresseerd in Business in Brunssum, kijk dan eens op de website www.businessinbrunssum.nl, neem contact met BIB op, of ontmoet hen als introduce tijdens een van de ondernemerscafé’s. Wellicht kunnen ze van toegevoegde waarde voor jou zijn, je bent in elk geval van harte welkom!